Energi med minsta påverkan på miljön

solvärmesystemAtt rädda vår miljö är inget litet jobb, helst inte när vi är så beroende av så många resurser runt om oss. Människan kräver energi för olika anledningar, värma upp hus, laga mat, ta oss till och från jobbet, elektricitet, tvätta oss, ja allt. Utan den energin så har vi svårt att få samhället att gå runt samtidigt som vi inte vill utvinna jordens resurser helt. Det finns då ett flertal företag som har börjat jobba med miljövänligare alternativ till uppvärmning av hus. strandbergenergi.se är ett sådant företag som har satsat på att hjälpa husägare att införa antingen bergvärme eller solvärmepump, två alternativ som ur ett miljöperspektiv är betydligt bättre än både olja och direktverkande el.

Solenergi

Solen är den energikälla som vi använder oss mest av men tyvärr inte tillräckligt, solens strålar värmer samtidigt som den ger energi i den allra renaste formen. Om kommuner satsar mer på solvärmesystem så kan det medföra att utsläppen direkt sjunker då det handlar om stora förändringar i energiutsläpp. Solenergi sänker till exempel elanvändningen med hela 40 % vid en installation i hemmet. Att ta energi från solen har noll procent påverkan på miljön, det är däremot kanske material och installationen som då istället skulle vara med påverkan. Ofta kombinerar man en solvärmepump med andra miljövänliga alternativ för att göra den ännu mer effektiv, exempelvis är en tillkopplad ved eller pellets-brännare. Något som inte alltid går med andra värmepumpar.

Kostnader

Kostnader för ett solvärmesystem kan bli ganska dyrt med tanke på att installationen kan kosta en del, däremot är det klart någonting man sparar in på i driftkostnader och miljöpåverkan. Så gott samvete kan vara värt den extra slanten för installation.